Algebraens fundamentalsætning siger, at ethvert n'te-gradspolynomium i de komplekse tal har en rod. Ja faktisk netop n rødder (regnet med multiplicitet).

Figuren illustrerer et (aldeles ikke-algebraisk) bevis for denne sætning (for et tredjegradspolynomium). Man forestiller sig at den uafhængige variabel, z, gennemløber en cirkel med radius, r. For meget store r må funktionsværdien, f(z), gennemløbe en lukket kurve, som går tre gange rundt om 0. Det skyldes, at højestegradsleddet her er alt-dominerende.

Lader vi nu r skrumpe ind, så den til sidst nærmer sig 0, så vil den kurve, f(z) gennemløber, skrumpe ind mod det komplekse tal, som er 0'te-gradsleddet i polynomiet. Men det betyder jo at kurven på et eller andet tidspunkt må krydse gennem 0. Aha, altså en rod!

På figuren er z-cirklen blå og f(z)-kurven er rød.