Keglesnit.

Skæringen mellem en plan og en kegle er et keglesnit. Lad keglens åbningsvinkel være $\alpha$ (her 35°) og planens hældning med keglens akse være $\beta$. Hvis $\beta=\alpha$, bliver det en parabel. En $\beta$ større, bliver det en ellipse. Og er den mindre, bliver det en hyperbel.

Du kan variere planens hældningsvinkel, $\beta$.

Du kan dreje figuren ved at trække med musen. Hvis du holder musen nede, skifter markøren, og du kan trække figuren. Du kan zoome med musehjulet (eller ved at pinche).