Cotangens til en vinkel er førstekoordinaten for skæringspunktet mellem en linje gennem origo og vinklens retningspunkt, P, og tangenten til enhedscirklen gennem (0,1). På figuren kan du flytte punktet P og se, hvordan cotangens dannes. Det røde linjestykke hhv. buestykke er x, de blå linjestykker er cot x.