Cykloide.

En cykloide er den kurve, der beskrives af et fast punkt på en cirkel, når den ruller hen ad en linje. Her har vi en cirkel med radius 1, som kan rulle på x-aksen. Du kan starte rulningen ved at trykke på “PLAY”.