Differentiation.

Figuren viser sammenhængen mellem en funktion, f(x), og dens afledede funktion, f'(x).

Differentialkvotienten for funktionen, f, i x er hældningen for en tangent til grafen i punktet (x,f(x)). Denne værdi kaldes f '(x).

Den afledede funktion, f ', er den funktion, som til x knytter f '(x).

Du kan flytte det røde punkt (x, f(x)).