Differentiation af asin.

Figuren illustrerer det forhold, at den afledede funktion til $asin(x)$ er $\large{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$.

Du kan flytte det røde punkt $(x, asin(x))$.