Differentiation af atan.

Figuren illustrerer det forhold, at den afledede funktion til $atan(x)$ er $\large{\frac{1}{1+x^2}}$.

Du kan flytte det røde punkt $(x, atan(x))$.