Differentiation af ln.

Figuren illustrerer det forhold, at den afledede funktion til $ln(x)$ er $\large\frac{1}{x}$.

Du kan flytte det røde punkt $(x, ln(x))$.