Differentiation af andengradspolynomium.

Figuren illustrerer differentiation af funktionen f(x) = x2 - 4x. Du kan flytte P0.