Dodekaeder.

Figuren viser et regulært dodekaeder. Det har 12 flader, 30 kanter og 20 hjørner.

Du kan dreje figuren ved at trække med musen. Hvis du holder musen nede, skifter markøren, og du kan trække figuren. Du kan zoome med musehjulet (eller ved at pinche).