Ellipser.

Du kan variere parametrene a og b. For a = b fås en cirkel. Excentriciteten, e, som ligger mellem 0 og 1, er et mål for, hvor "fladtrykt" ellipsen er.