Gammafunktionen er en generalisering af n! (eller rettere (n-1)!) til vilkårlige reelle tal. Den bliver udefineret for 0 og de negative heltal.