Interferens.

Figuren viser funktionen: $f(x) = sin(ax) + sin(bx)$.
Du kan variere parametrene a og b.
Læg mærke til, hvordan grafens amplitude “svinger”, når forskellen på a og b varieres.

Hvis du har prøvet at stemme en guitar, har du måske brugt “stødtonen” mellem de to toner, du prøver at få ens. Det er netop dette fænomen.