Knude-torus.

Dette er den simpleste knude, trekløver-knuden.

Du kan dreje figuren ved at trække med musen. Hvis du holder musen nede, skifter markøren, og du kan trække figuren. Du kan zoome med musehjulet (eller ved at pinche).