Komplekse tal.

Figuren viser de komplekse regneoperationer addition og multiplikation. Du kan ændre på tallene a og b. Læg fx mærke til, at hvis b = i, så er ab analog med tværvektoren til a.