Linjer (1).

Figuren viser to linjer, hvor hældningskoefficienten er a og skæringen med y-aksen er b. Du kan variere a og b for hver af de to linjer.