Morleys sætning.

Morleys sætning siger, at hvis vi i en vilkårlig trekant deler hver af de tre vinkler i tre lige store dele med “vinkeltredelingslinjer”, så vil den trekant, som disse i alt 6 linjer udstikker inde i den store trekant, være en ligesidet trekant. Du kan flytte trekantens hjørner A, B og C med musen. Det er pudsigt, at denne – egentlig ret simple – sætning ikke var kendt af de gamle grækere, men først er fundet i 1899 af amerikaneren Frank Morley (1860-1937).