Normalfordeling.

Figuren viser tæthedsfunktionen for normalfordelingen. Der er to parametre: µ og σ, hhv. middelværdi og spredning.

Du kan variere på disse to parametre. Læg mærke til, hvordan kurven ændrer sig.