Oktaeder.

Figuren viser et regulært oktaeder. Det har 8 flader, 12 kanter og 6 hjørner.

Du kan dreje figuren ved at trække med musen. Hvis du holder musen nede, skifter markøren, og du kan trække figuren. Du kan zoome med musehjulet (eller ved at pinche).