Pappus’ sætning.

Hvis hjørnerne i en sekskant, ABCDEF, ligger skiftevis på to linjer, så vil skæringspunkterne, X, Y og Z, mellem modstående sider i sekskanten ligge på en ret linje. På figuren kan du flytte på punkterne A, B, C, D, E og F.

Pappus af Alexandria, græsk matematiker (ca 290 - ca 350).