Parabler.

Grafen for et andengradspolynomium er en parabel. Bemærk, hvordan grafen ændrer sig, når du varierer a, b og c. Læg også mærke til diskriminanten, d, og toppunktet, Tp.