Parameterflade.

Fladen med parameterfremstilling: $\left[ x, y, z \right] = \left[ s, t , 3 \cdot s \cdot t \cdot e^{-s^2-t^2} \right]$ for $(s,t)\in\left[-2,2\right]\times\left[-2,2\right]$

Du kan dreje figuren ved at trække med musen. Hvis du holder musen nede, skifter markøren, og du kan trække figuren. Du kan zoome med musehjulet (eller ved at pinche).