Parameterfremstillinger.

Her kan du tegne parameterkurver af den uafhængige variable t.

Du kan trække koordinatsystemet med musen og zoome med musehjulet (eller ved at pinche).

Du kan bruge de sædvanlige operatorer:
  +: plus
  -: minus
  *: gange
  /: dividere
  ^: potensløfte (tip: tast [shift]+^ efterfulgt af [space] for at få tegnet
og parenteser.

Følgende konstanter er indbygget:
  pi: 3.1415...
  e: 2.7182...

Følgende funktioner af en variabel er indbygget:
  abs:   numerisk værdi
  cos:   cosinus (radianer)
  sin:   sinus (radianer)
  tan:   tangens (radianer)
  cot:   cotangens (radianer)
  acos:  invers cosinus (radianer)
  asin:  invers sinus (radianer)
  atan:  invers tangens (radianer)
  acot:  invers cotangens (radianer)
  cosh:  hyperbolsk cosinus
  sinh:  hyperbolsk sinus
  tanh:  hyperbolsk tangens
  coth:  hyperbolsk cotangens
  acosh: invers hyperbolsk cosinus
  asinh: invers hyperbolsk sinus
  atanh: invers hyperbolsk tangens
  acoth: invers hyperbolsk cotangens
  exp:   exponentialfunktionen
  ln:    den naturlige logaritme
  log:   titalslogaritmen
  sqrt:  kvadratroden
samt følgende funktioner af to variable
  rootn(n,x): den n'te rod af x
  expn(g,x):  exponentialfunktion med grundtal g; g opløftet i x'te
  logn(g,x):  logaritmen med grundtal g