Sinus til en vinkel er andenkoordinaten for vinklens retningspunkt, P. På figuren kan du flytte punktet P og se, hvordan sinus dannes. Det røde linjestykke hhv. buestykke er x, de blå linjestykker er sin x.