Skruelinje.

Skruelinjen: $\left[ x, y, z\right] = \left[r \cos t ,r \sin t ,h t / (6\pi)\right]$ for $t \in \left[ 0, 6 \pi\right]$.

Du kan dreje figuren ved at trække med musen. Hvis du holder musen nede, skifter markøren, og du kan trække figuren. Du kan zoome med musehjulet (eller ved at pinche).