Stjerneformet polyeder.

Dette ikke-konvekse polyeder er dannet af fem regulære tetraedre indskrevet i et regulært dodekaeder. Det har 60 flader, 150 kanter og 92 hjørner.

Det er i øvrigt brugt af Escher som basis for træskærearbejdet "Polyeder med blomster". (Maurits Cornelis Escher, Veelvlak met bloemen, ahorn, 1958).

Du kan dreje figuren ved at trække med musen. Hvis du holder musen nede, skifter markøren, og du kan trække figuren. Du kan zoome med musehjulet (eller ved at pinche).

;