Svingninger.

Figuren viser funktionen: $f(x) = a sin( \frac{2\pi}{b} ( x - c ) ) + d$.

a kaldes amplituden, og b kaldes bølgelængden; c og d er forskydninger langs hhv. x- og y-aksen. Læg mærke til, hvordan grafen ændres, når du varierer på de fire parametre.