Tangens til en vinkel er andenkoordinaten for skæringspunktet mellem en linje gennem origo og vinklens retningspunkt, P, og tangenten til enhedscirklen gennem (1,0). På figuren kan du flytte punktet P og se, hvordan tangens dannes. Det røde linjestykke hhv. buestykke er x, de blå linjestykker er tan x.