Taylorrække sinus.

Figuren viser sinus-funktionen (rød) og et afsnit af dens Taylorrække (sort).

Du kan variere afsnittets længde, n.

Læg mærke til, hvordan Taylorrækken nærmer sig mere og mere til funktionen selv, efterhånden som n vokser.

Du kan trække koordinatsystemet med musen og zoome med musehjul (eller ved at pinche).