Tetraeder.

Figuren viser et regulært tetraeder. Det har 4 flader, 6 kanter og 4 hjørner.

Du kan dreje figuren ved at trække med musen. Hvis du holder musen nede, skifter markøren, og du kan trække figuren. Du kan zoome med musehjulet (eller ved at pinche).