Traktrice.

En traktrice fremkommer, når man flytter punktet Q ud ad x-aksen og hele tiden lader P bevæge sig hen mod Q, således at afstanden PQ forbliver den samme. Som professor Jessen sagde: “Forestil Dem en mand, som går langs bredden af en tilfrosset sø, mens han trækker en lille, genstridig hund efter sig.” Du kan starte trækket ved at trykke på “PLAY”.