Trekantens midtnormaler skæres i et punkt. Midtnormalen er en linje gennem en sides midtpunkt, som er vinkelret på siden. Du kan flytte trekantens hjørner, A, B og C, med musen. Læg mærke til, at de tre midtnormaler altid har et fælles punkt, P. Dette punkt er centrum for trekantens omskrevne cirkel.