Trekantens ydre vinkelhalveringslinjer er de linjer, som halverer supplementsvinklerne til trekantens vinkler. På tegningen ser man, hvordan to af de ydre vinkelhalveringslinjer sammen med en indre bestemmer centrum for en tilskrevet cirkel. Denne berører alle trekantens sider, men for de to siders vedkommende er det forlængelsen, der berøres. Du kan flytte trekantens hjørner, A, B og C, med musen. Læg mærke til, at de tre sæt af hver tre linjer altid har et fælles punkt.