Trokoide.

Hvis man tænker sig, at en cirkel med radius r ruller ud ad en linje, så vil et punkt med afstand a til centrum beskrive en kurve, som kaldes en trokoide. For a = r bliver det en cykloide. Situationen a > r, som fx forekommer på et toghjul, er vist på figuren. Du kan starte rulningen ved at trykke på “PLAY”.